Pismo kragujevačkih medija

MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANjA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
MISIJI OEBS-A U SRBIJI
EVROPSKOJ KOMISIJI
NEZAVISNOM UDRUŽENjU NOVINARA SRBIJE
UDRUŽENjU NOVINARA SRBIJE
NEZAVISNOM DRUŠTVU NOVINARA VOJVODINE
POSLOVNOM UDRUŽENjU „LOKAL PRES“
BIROU ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANjA

Poštovani,

Kako ni deset dana nakon zahteva grupe kragujevačkih novinara, predstavnika redakcija i dopisnika, od gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića nije stigao odgovor na pitanje – da li će grad Kragujevac raspisati konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog inforisanja – želimo da Vas obavestimo o stanju u kome se nalaze kragujevački mediji, kao i odnosu gradske vlasti prema novinarima:

– Da gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić nipodaštava novinare i redakcije kojima je u medijskom fokusu grad kojim upravlja još jednom je potvrdio odbijanjem da poslenicima javne reči odgovori na jedno konkretno i važno pitanje koje mu je u pisanoj formi prosleđeno 16. maja ove godine.
To pitanje glasilo je: Da li će grad Kragujevac raspisati konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa? Ako hoće, kada će tačno to učiniti, ako neće – tražimo obrazloženje takve odluke.
Pošto su svi razumni rokovi za ovu zakonom definisanu obavezu gradske vlasti već istekli, potpisnici pisma gradonačelniku dali su rok za odgovor od sedam dana – do 24. maja. Međutim, do tog dana niko se nije oglasio: ni Radomir Nikolić, ni bilo ko od njegovih saradnika, ni jedna nadležna gradska služba; ni usmeno, ni pismeno, ni sa odgovorom, ni sa objašnjenjem zašto odgovora nema. Jednostavno, uzvraćeno je apsolutnim ignorisanjem.
Tako je Nikolić zadržao svoju „pozu” da sa novinarima i medijima koji mu nisu po volji – ne komunicira, svejedno da li mu se zvanično obraćaju pitanjima na koja kao nosilac visoke javne funkcije mora da odgovara, ili, kao u konkretnom slučaju, pitanjem od sudbinskog značaja za informisanje građana, odnosno medijske uloge u ostvarivanju javnog interesa koji je sistemski precizno određen.
Da podsetimo, u pismu gradonačelniku, uz postavljeno pitanje, navedeni su razlozi obraćanja:
1. Grad Kragujevac 2015. godine nije sproveo konkurs o sufinansiranju medijskih projekata, iako je u prvoj godini primene novog Zakona o javnom informisanju na to bio obavezan i iako su u budžetu grada bila bilansirana sredstva za te namene.
2. Konkurs nije raspisan ni u prvih pet meseci 2016. godine, a i za njega su namenski opredeljena sredstva u budžetu grada.
Tako je Kragujevac izuzetak među gradovima u Srbiji, i to u najnegativnijem smislu. Ne računajući neke male i siromašne opštine, on je jedini grad, a slovi kao četvrti u Srbiji, koji već dve godine zaredom ne sprovodi zakonom propisani konkurs za sufinansiranje medija. Da apsurd bude veći, u budžetu grada Kragujevca bilansirana su sredstva za ove namene veća nego u bilo kojoj lokalnoj zajednici u Srbiji – za 2015. godinu šezdeset miliona dinara, za 2016. osamdeset miliona! Međutim, do sada mediji od toga nisu dobili ni jedan dinar, jer nisu ni bili u prilici da svoje projekte javno kandiduju.
U junu prošle godine konkurs je raspisan, ali je i poništen i to po isteku roka za saopštavanje rezultata. Tada je gradonačelnik Radomir Nikolić na ciničan način kao krivca za poništenje konkursa optužio Koaliciju novinskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, ANEM, Lokal pres i Nezavisno društvo novinara Vojvodine) jer navodno nisu predložili kandidate za konkursnu komisiju, kako to zakon nalaže. Istina je, međutim, da su novinarske asocijacije odmah po objavljivanju konkursa javno saopštile da on nije zakonit, da zbog toga neće predlagati kandidate za komisiju, a da će to učiniti kada se raspiše novi – ispravan konkurs, koji nikada nije raspisan.
Neki gradski funkcioneri objašnjavali su potom da je novac namenjen medijima potrošen za neke druge, po njima preče stvari, za isplatu dugovanja prosvetnim radnicima i slično, čime su potvrdili da je izvršena njihova prenamena – ali netransparentnim odlukama, priznajući da je za njih gradski budžet apsolutno neobavezujući akt.
Istovremeno je utvrđeno da je gradska vlast, takođe na vrlo sumnjiv i političkim interesima opredeljen način, tokom 2015. godine prosledila oko sto miliona dinara Radio televiziji Kragujevac, prvo kao javnom, a potom kao privatnom preduzeću.
Ove godine gradska uprava sprovela je konkurse za sufinansiranje projekata u svim predviđenim oblastima, na stranu koliko su oni bili regularni i korektni, osim za medije. I gradonačelnik Nikolić i njegovi saradnici u više navrata javno su najavljivali i taj konkurs – „za sedam dana”, „sledeće nedelje”, samo dok se usvoji izmenjeni Pravilnik o projektnom finansiranju medija u Vladi Srbije, ali sve su to bile – perfidne obmane.
Još niko nije rekao kakva je sudbina budžetski opredeljenih osamdeset miliona dinara za medije u 2016. godini, jedino se mogu čuti poluzvanične vesti da je gradska kasa prazna – posle izborne kampanje. Ali to nije tema ovog neuspešnog pokušaja komunikacije kragujevačkih novinara sa gradonačelnikom Radomirom Nikolićem.
Zbog toga se obraćamo dodatnim pitanjima, svejedno što opet ne očekujemo odgovore.
1. Zašto ne poštuje Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije, koji u odeljku „Javni interes u javnom informisanju”, u članu 17, nalaže da „Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa”.
2. Zašto ne poštuje Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut grada Kragujevca, koji sadrže istovetan član po kome se „grad, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom, stara o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje…” (dalji tekst još nije usklađen sa izmenjenim Zakonom o javnom informisanju i medijima).
3. Zašto ne poštuje odredbe budžeta grada koji usvoji gradska Skupština i u kome se dve godine zaredom planiraju sredstva za projektno sufinansiranje medija, a troše se za druge namene, bez potrebne skupštinske verifikacije takvih odluka – koje donose izvršni organi grada, o čemu nikada nije bilo javnih informacija.
Ustvari, ovo nisu pitanja samo za gradonačelnika, već pre svega za Skupštinu grada, kao najviši organ lokalne vlasti, čije odluke gradonačelnik i Gradsko veće samovoljno prekrajaju ili suspenduju. Pitanja su i za Ministarstvo kulture i medija, koje bi trebalo da se stara o poštovanju zakona iz svog resora, pa i za one nadležnosti za koje su zaduženi organi lokalne samouprave.
Nepoštovanje zakona i odluka nije problem formalne prirode, niti je neuvažavanje novinarske profesije stvar ličnih animoziteta novinara i političara, jer se tretman medija na kragujevački način najdirektnije odražava na narušavanje javnog interesa u sferi informisanja. Sasvim precizno – građanima se uskraćuje pravo na potpuno i istinito informisanje.
Time što medijima nije data šansa ni da predlože sadržaje kojima bi ostvarivali taj javni interes, a podrazumeva se da svaki projekat za sufinansiranje prethodno dobije, ili ne dobije, stručnu verifikaciju, i time što se budžetskim novcem finansira samo jedna televizija po kriterijumu političke podobnosti, grad Kragujevac je pretvoren u „partijski polis” u kome se informacije oblikuju po volji i potrebama gradske vlasti, a ne građana.
Zbog toga odbijanje gradonačelnika Radomira Nikolića da odgovori na pitanje o sufinansiranju medija ne pokazuje samo odsustvo njegove političke kulture, već govori o karakteru izvršne vlasti u gradu i nameri da se javnim finansijama i dalje upravlja na klasičan volonterski način, prema ličnim i političkim merilima, a ne prema potrebama građana, čijim se novcem samovoljno raspolaže.

U Kragujevcu Potpisnici:

27. 05. 2016. Kragujevačke novine
TV Kanal 9
Srpska naučna televizija
Humanitarni radio