Oglašavanje na društvenim mrežama

Treća  radionica u nizu u okviru projekta ‘’Lokal pres medijska i razvojna laboratorija’’ održana je 5. i 6. avgusta na temu oglašavanja na društvenim mrežama

 

Dvanaest polaznika dvodnevne radionice  imalo je prilke da sazna kako se kreiraju kampanje na društvenim mrežama u cilju promocije sadržaja u odnosu na kanale komunikacije, trendovima na društvenim mrežama i saradnjom. Posebno interesovanje učesnika je izazvala tema  krizni PR i uređivanje komentara i poruka gde je trener Nikola Ristić u direktnim kontaktima pomagao lokalnim novinarima na  rešavanju konkretnih slučajeva.

 

Radionica se realizuje uz finansijsku podršku  Balkan Trust for Democracy iz sredstava Norvegian Ministry of Foreign Affairs.