Održana debata „Aktivizmom mladih do ekološke svesti i savesti“ u Boru

Kakva je ekološka situacija u Boru i koliko i na koji način mladi učestvuju u očuvanju životne sredine bila su neka od pitanja koja su razmatrana na debati „Aktivizmom mladih do ekološke svesti i savesti“ održanoj u sklopu projekta MLADI.

„S obzirom na to da je zaštita životne sredine aktuelna tema, mladi se tek sada angažuju. Svest ljudi je malo podignuta, a mladi su tu da pokrenu priču i podignu svest o ekološkim problemima“, rekla je članica Tima za monitoring kvaliteta vazduha u Boru Anita Demiri

Da su mladi svesni zagađenja vazduha i da je situacija bolja u odnosu na prethodne godine, ali da mladi i dalje svoje stavove zasnivaju na osnovu onoga što vide i čuju rekao je projektni menadžer Doma omladine Bor Jovan Janjić.

„Što se tiče mladih generalno, oni više reaguju na ono što vide. Svesni su zagađenja vazduha, ali slabo reaguju na druge vrste zagađenja. Iako je situacija bolja u odnosu na prethodne godine, stavovi mladih su zasnovani na osnovu onoga što čuju“, rekao je Janjić.

U okviru trogodišnjeg projekta MLADI planirana je realizacija 12 debata i debata u Boru je jedna od njih. Projekat MLADI je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji.