Održan okrugli sto o stavovima novinara i izazovima medijskih zakona u Novom Sadu

Medijski radnici u Novom Sadu na okruglom stolu upoznati su sa rezultatima istraživanja i aktuelnim izmenama i dopunama u nedavno  usvojenim medijskim zakonima.

Okrugli sto pod nazivom Stavovi novinara i izazovi medijskih zakona održan je u Novom Sadu, sedmog juna 2024. godine u organizaciji Poslovnog  udruženja asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres“, kao članice Koalicije za slobodu medija, a u okviru projekta Jačanje medija za reformu medijskog sistema u Srbiji koji je podržan od strane Evropske Delegacije. Okrugli sto je imao za temu  zainteresovanost medijskih radnika da se upoznaju sa medijskom strategijom i da se aktivno uključe u praćenje njene implementacije.

U okviru projekta urađeno je i istraživanje ‘’Strategija razvoja medijskog sistema Srbije /2020-2025/ i njena implementacija: saznanja, stavovi i predlozi medijskih radnika’’   koje je ukazalo na  stavove i  mišljenja medijskih radnika kao i na njihove komentare i predloge kako da se unapredi medijska regulativa. Istraživačica Tijana Blagojev i istraživač Duško Medić prikazali su rezultate istraživanja, čiji je autor i Nedim Sejdinović.

Panelistkinje na okruglom stolu bile su aktivne učesnice u izradi izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju i medijima kao i u oceni Zakona o elektronskim medijima: Marija Obrenović, predsednica Upravnog odbora PU “Lokal pres“,Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija, Tamara Filipović Stevanović, generalna sekratarka NUNS. Panelistkinja je bila i Tanja Maksić, potpredsednica Asocijacije onlajn medija, koja se ovim pitanjima često bavi i u istraživačkom radu, a panelista Dragan Đorđević, direktor Sremskih novina, predstavio je situaciju u Sremu kada je reč o projektnom sufinansiranju i ispričao sa kojim izazovima se suočava.

Sprovedeno istraživanje  među novinarima iz preko stotinu medija pokazalo je da je prisutan visoki stepen nepoverenja medijskih radnika u institucije i zakonska rešenja usled mnogobrojnih opstrukcija vlasti.

Stavovi ispitanika u istraživanju po pitanju primene Medijske strategije u zakonskim okvirima pokazala su se tačnim i kroz praksu – nedavno usvojene Zakon o javnmo informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima. Medijski radnici su procenili da je u ovakvim okolnostima nemoguće zamisliti da  rešenja Medijske strategije zažive u praksi. Povratak države  na mala vrata  u vlasništvo medija kroz  slučaj Telekoma je najbolji primer za to.

Medijska i novinarska udruženja su pokazala zavidan stručni kapacitet za kreiranje medijske politike u skladu sa međunarodnim standardima i javnim interesom, ali njihova moć da utiču na u kreiranju i u primeni je još uvek mala i ograničena.

Tekst  istraživanja možete naći na sledećem linku.