Obaveštenje u vezi sa radom medija nakon uvođenja mera ograničenog kretanja

Zbog novouvedene mere u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 – zabrane kretanja koja važi za sve građane u vremenu od 20 časova do 5 časova, a kako bi se obezbedilo nesmetano kretanje i rad akreditovanih medijskih radnika, OBAVEŠTAVAMO VAS O PROCEDURI ZA REGULISANjE RADA KOJA ĆE VAŽITI ZA CEO PERIOD TRAJANjA OGRANIČENOG KRETANjA:

Molimo sve redakcije da dostave spisak zaposlenih koji su određeni za rad u periodu od 20 časova do 5 časova.
Spisak je potrebno dostaviti na memorandumu medijske kuće sa sledećim podacima: ime i prezime, jedinstveni matični broj i funkciju zaposlenog.
MOLIMO VAS DA SPISAK DOSTAVITE DANAS DO 15 ČASOVA na mejl press@gov.rs

Takođe, molimo da dostavite i ime i prezime i telefon jednog odgovornog lica za kontakt na svakom dopisu.

Molimo sve redakcije da prijave što manji broj zaposlenih ODNOSNO SAMO ONE ZAPOSLENE KOJI SU NEOPHODNI DA RADE U PERIODU OD 20 DO 5 ČASOVA.
Akreditovani radnici ne smeju imati više od 65 godina.

Molimo takođe kolege iz štampanih medija, da dostave odvojene spiskove, jedan za lica zaposlena pri redakcijama, a drugi za zaposlena lica pri štamparijama.

 

S poštovanjem,
Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije