NUNS i LP: Pravilnik o sufinansiranju medija poboljšan ali nedovoljno

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija nezavisnih lokalnih medija Lokal pres (LP) ocenjuju da je novim Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja napravljen  delimičnim iskorak u normativnom uređivanju procesa sufinansiranja medija.

Istovremeno, NUNS i LP sa žaljenjem konstatuju da je u novi Pravilnik ugrađenotek nekoliko od ukupno 12 konkretnih predloga ova dva udruženja koji bi značajno unapredili praksu sufinansiranja javnog interesa u javnom informisanju. Tim pre što su predlozi zasnovani na analizi propusta, grešaka i zloupotreba uočenih u praksi projektnog sufinansiranja u toku 2015. godine.

Pre svega, nisu prihvaćeni predlozi NUNS-a i LP-a u vezi sa stvaranjem uslova za veću transparetnost procesa i neposredno uključivanje gradjanki i gradjana koji imaju pravo da u većoj meri budu informisani o načinu trošenja javnih sredstava u oblasti javnog informisanja te da neposrednije učestvuju u donošenju odluka – od definisanja tema od javnog interesa do praćenja i ocenjivanja medijskih sadržaja.

Predlozi dva udruženja koji se tiču unapredjenja uslova rada konkursnih komisija takodje nisu prihvaćeni, pa će članovi komisija u lokalu i dalje biti prinudjeni da u toku jednog radnog dana pročitaju i ocene i do 20 projektnih predloga – što predstavlja veliki rizik i za najiskusnije članove komisija te značajno utiče na kvalitet rada i odluke komisija.

Novim Pravilnikom je takodjejoš jednom propuštena prilika da se definiše mehanizam evaluacije odobrenih projekata, čime će javnost ostati uskraćena za informacije o ostvarenim rezultatima projekata koji se finansiraju iz javnih sredstava. Nezavisne evaluacije izmedju ostalog služe i da podstaknu konkurentnost u proizvodnji medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u informisanju, za dobrobit svih građana.

NUNS i LP smatraju da je loše i to što su izmenjena pojedina rešenja iz prvobitnog Predlogapravilnika Ministarstva kulture i informisanja. Tako je u članu 21 izbačen poslednji stav koji je glasio: “Član komisije, koji ne ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada u organima  državne uprave i drugim organima javne vlasti, ima pravo na naknadu za rad u Komisiji”.Taj stav zamenjen je drugim koji glasi: “Rešenjem o imenovanju članova komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze”. Ova formulacija je neopravdano uopštena,jer pored obaveza članova konkursnih komisija, propisanih konkursom, unapred treba da budu poznatai garantovana i njihova prava.

 

NUNS i LP

Beograd – Kragujevac, 03.03.2016.