Neprimereno ponašanje gradskog pravobranioca u Boru

Gradonačelniku Bora
Gospodinu Aleksandru Milikiću

Predsedniku Skupštine Grada Bora
Draganu Žikiću

Odbornicima Skupštine Grada Bora

Poštovani gradonačeniče, predsedniče i odbornici,

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ koje čine 52 lokalna medija u Srbji, javno negoduje povodom neprimerenog ponašanja gradskog pravobranioca Grada Bora gospodje Bose Janaćković koja je u ponedeljak, 10 marta 2019. iz prostorija javnog pravobranilaštva izbacila dve novinarke koje su bile na svojim redovnim radnim zadacima.

Kao Poslovno udruženje koje zastupa interese svojih članica i profesionalne standarde, obraćamo vam se sa potrebom da vas informišemo o događaju koji se odigrao u vašoj sredini a sadrži neadekvatno i bahato ponašanje vaše činovnice i uložimo zajedničke napore da do takvih situacije ubuduće ne dolazi… Iskreno se nadamo da će te uložiti svoje profesionalne autoritete, u rešenje ove neprimerene situacije za dobrobit građana.

Naime, gospodja Janaćković, gradski pravobranilac je u telefonskom razgovoru sa novinarkama Marijanom Milovanović i Dejanom Kecić pristala na razgovor o tužbi koja je pokrenuta po drugi put protiv borskog preduzeća „Štampa, radio i film“ (ŠRIF) od strane, upravo, Javnog pravobranilaštva.

Tokom samog razgovora, nakon pitanja ko je povukao prvobitnu tužbu protiv ŠRIF-a, kada je shvatila da novinarke ne dolaze iz tuženog preduzeća već iz drugih medija, iako joj je to bilo prezentovano u trenutku razgovora gospođa Janaćković je pokazala svoju neprofesionalnost i odbila da saradjuje. Tom prilikom je primenjen princip diskriminacije prema medijima koji ni u kom slučaju nije primeren javnoj upravi. Nažalost događaj se nije zaustavio samo na odbijanju saradnje, već se nastavio i provokacijama … „da neće možda ona da pravda budžetska sredstva „, pretnjom da bi bilo dobro da ništa ne piše, a potom ih izbacila iz kancelarije.

Više o događaju možete naći na linkovima:

http://www.timocke.rs/gradski-pravobranilac-isterao-novinarke-nedeljnika-timocke-iz-kancelarije/

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pretnje-i-bahatost-na-delu-gradski-pravobranilac-u-boru-isterao-novinarke-iz/wdgvc2p

Uvereni smo da zalažući se za prosperitet svoje zajednice i za dobrobit građana Bora, sagledavate potrebe i neophodnost da u cilju javnog interesa informišete građane Bora na kvalitetan i nepristrasan način. Zato, sigurni smo, prepoznajete i zajednički interes medija i lokalne uprave na zadatku informisanja.

Verujemo da ćete se složiti sa nama da je dužnost svake jedinice lokalne samouprave da obezbedi mehanizme informisanja svojih građana, te da to predstavlja jedno od osnovnih prava građana, ali i preduslov za demokratske procese u društvu.

Podsećamo vas da lokalne samouprave snose veliku odgovornost za blagovremeno informisanje svojih građana.

Naposletku, ne može se ni zamisliti uspešna lokalna samouprava čiji građani nisu informisani o stvarima od lokalnog značaja. U pitanju je i zakonska obaveza proistekla iz Zakona o lokalnoj samoupravi, koji među nadležnosti gradova i opština ubraja i „staranje o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđivanje uslova za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina” (član 20, stav 34). Ne moramo vas podsećati, da upravo trošenje budžetskih sredstava jeste javni interes svih građana.

Upravo stoga, obraćamo vam se sa željom da nastali problem rešimo na nivou na kojem je nastao. Molimo vas da nas obavestite o preduzetim aktivnostima po ovom događaju.

U slučaju da ne naiđemo na dobru volju za saradnjom, bićemo primorani da se obratimo široj javnosti i višim instancama vlasti u cilju zaštite interesa novinarki koje su u našem članstvu i informisanja građana u Gradu Boru.

U Kragujevcu 12.3.2019.