Najviše novca RTV Kruševac

Opština Ćićevac sufinansiraće u 2016. godini projekte šest medijskih kuća. Najveći iznos, po odluci komisije, pripao je Radio televiziji Kruševac. Od 1.500.000 dinara planiranih budžetom ovoj medijskoj kući dodeljeno je 660.000 dinara.

Produkcija „Kanal 12-037“ iz Kruševca dobila je na konkursu 330.000 dinara, a isti iznos pripao je i Televiziji M iz Paraćina. Projekti portala centralmedia.rs iz Jagodine, nedeljnika „Grad“, koji izdaje preduzeće Albos doo iz Kruševca i Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac podržani su sa po 60.000 dinara.

– Komisija je, prilikom ocenjivanja navedenih projekata, utvrdila bliže kriterijume i to: gledanost televizijskog programa i slušanost radijskog programa; pokrivrenost područja emitovanja, tiraž štampanih medija; teritorija realizacije projekta; učešće finansijskih sredstava iz budžeta Opštine Ćićevac u planiranom ukupnom budžetu učesnika konkursa u tekućoj godinu, navodi se u rešenju o raspodeli sredstava.

Na konkurs Opštine Ćićevac, koji je raspisan 22. januara, stiglo je šest projekata.