Na pravu adresu

Među dobitnicima
“Zelenog lista” za 2007. godinu je i kruševački nedeljnik Grad. Priznanja
dodeljena u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Najveća i najstarija
ekološka akcija u Srbiji

U okviru završne
priredbe akcije “Tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine” za
2007. godinu, koju zajednički organizuju Društvo za čistoću vazduha Srbije i
ekološki magazin “Čekajući vetar” Radio Beograda 2, u Specijalnom rezervatu
prirode Zasavica dodeljena su ovogodišnja priznanja. Među dobitnicima “Zelenog
lista” ove najveće i najstarije ekološke akcije u zemlji, je i kruševački
nedeljnik “Grad”, koga je za to prestižno priznanje predložio Ekološki pokret
“Bela breza”.

Koji su razlozi
opredelili da Grad, kao jedini medij, dobije nagradu za prošlu godinu?

Tokom čitave
2007, kao i prethodnih godina (Grad izlazi od 2002.), kruševački nedeljnik
redovno značajan prostor ustupa upravo ekološkim temama. Osim što redovno izveštava o tekućim
događajima, opredeljenje lista je da inicira akcije, učestvuje u njima i utiče
na kompletnu atmosferu realnog i aktivnog sagledavanja ekološke situacije u
kruševačkom kraju i, šire, Rasinskom okrugu.

U 2007. godini
Grad je detaljno pratio realizaciju projekta “Deponije pred vratima”, Ekološkog
pokreta Bela breza u saradnji sa Balkanskim fondom za podršku lokalnim
inicijativama – od početnih inicijativa i tribina do lokalnih i uličnih akcija.
Serijom tekstova ukazivano je na problem deponija kod izvorišta mineralne vode,
kao i zagađenje Pepeljuše, što je umnogome uticalo na kompletno stvaranje
atmosfere realnog sagledavanja ekoloških problema i definisanja konkretnih
akcija i dugoročnih strategija. Takođe je više tekstova posvećeno i Projektu
sanacija divljih deponija (Fond za zaštitu životne okoline), a objavljeno je i
više reportaža koje su na konkretan način situirale taj problem (na primer,
obimna reportaža o divljoj deponiji kraj naselja Marko Orlović).

Grad je
izveštavao i o akciji “Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine”,
a posebnim tekstovima analizirao je uzročnike i posledice pomora ribe u Rasini
kod Brusa, u Zapadnoj Moravi kod Trstenika, odumiranje reke Blatašnice… Stalno
je ukazivano i na pojedinačne ekološke probleme (na primer, povećana
koncentracija čađi u pojedinim delovima grada), uz iniciranje konkretnih akcija
(iskorenjivanje ambrozije) ili njihovo podržavanje (ekološka radionica “Čuvari
prirode” Ekološkog pokreta Bela Breza).

Značajnu pažnju
izazvala je i akcija “Šarengradski vrtovi” koju Grad već tradicionalno
realizuje u saradnji sa Belom brezom. Serijom tekstova praćeno je i
obeležavanje Svetskog dana zdrave hrane, što je iskorišćeno i kao neposredan
povod za problemske tekstova na tu temu.

U više navrata objavljivani su i literarni radovi učenika osnovnih i
srednjih škola iz oblasti ekologije, čime je upotpunjena ideja približavanja
ove oblasti mladima i iniciranje njihovog aktivnog odnosa prema ekologiji