MLADI: POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

ČETVORODNEVNI TRENING, KOJI ĆE BITI ODRŽAN IZMEĐU 21-24. NOVEMBRA 2019. GODINE U NOVOM SADU, OSNAŽIĆE TVOJE VEŠTINE ČITANJA, RAZUMEVANJA I PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA.

Institut za medije i različitosti- Zapadni Balkan poziva mlade aktiviste/kinje i omladinske radnike/ce da se prijave za učešće na treningu “MLADI” koji će se baviti medijskom i digitalnom pismenošću. Želimo da unapredimo tvoje veštine kritičkog razumevanja medijskih sadržaja, traženja informacija, proizvodnje (multi)medijskih sadržaja, kao i vođenje online i offline kampanja. Učesnike/ce treninga želimo da osnažimo i da rade sa drugim mladim ljudima kroz vršnjačke radionice i time među svojim vršnjacima/kinjama promovišu aktivno građansko učešće mladih. Svi učesnici i učesnice dobiće podršku mentora ukoliko posle treninga žele da unpređuju novostečeno znanje.

Internet i online mediji stvorili su prostor za izražavanje mišljenja, građansko novinarstvo, online aktivizam i promociju demokratije i aktivnog građanstva. Sa jedne strane informacije nikada nisu bile dostupnije, ali, sa druge strane, nameće se izazov kako u moru informacija izabrati one kojima možemo verovati jer mediji imaju svoje urednike i uredničke politike, a društvene mreže imaju algoritme koji određuju šta će se pojaviti na tvom news feed-u. Demokratsko društvo čine informisani građani i građanke koji donose informisane odluke, a mladi su u tom procesu naročito važni.

Četvorodnevni trening, koji će biti održan između 21-24. novembra 2019. godine u Novom Sadu, osnažiće tvoje veštine čitanja, razumevanja i proizvodnje medijskih sadržaja. Obuka je koncipirana kao trening za omladinske edukatore/ke, pa će učesnici/e biti obučeni/e i kako da stečeno znanje efikasno prenesu na druge mlade ljude. Takođe, učesnici i učesnice treninga imaće priliku da stečeno znanje odmah i primene na obuci i daju sugestije i smernice za poboljšanje komunikacije mladih, udruženja mladih i medija.

Uslovi konkursa: Poziv je otvoren za 16 mladih, aktivista/kinja i omladinskih radnika/ca koji žele da bolje razumeju medije, kao i da proizvode medijske sadržaje kako bi svoje mišljenje podelili sa drugim mladim ljudima. Od učesnika/ca se očekuje da nakon treninga sprovedu jednu aktivnost zavisno od ličnih interesovanja: napišu blog o treningu ili nekoj od tema koje su obrađene na treningu, urade radionicu na temu medijske pismenosti u svojoj lokalnoj sredini; realizuju mini online ili offline kampanju, flesh mob i drugo. U realizaciji ovih aktivnosti, učesnici/e će imati mentorsku podršku. Tokom treninga biće odabrani i učesnici/e koji će biti pripremljeni za implementaciju radionica u školama, za šta je takođe predviđena mentorska podrška, kao i honorar.

Trening je deo projekta MLADI a podržan je od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji i Ambasade SAD u Beogradu.

U okviru projekta planirana su tri treninga za omladinske aktiviste, pa će trening proći ukupno 50 mladih ljudi. U okviru projekta biće objavljen i poziv za dodelu pod-grantova za omladinske organizacije koje žele da unaprede svoje znanje sprovođenja online i offline kampanja kroz mentorsku (stručnu) i finansijsku podršku. Tri teninga su zamišljena kao prva, pripremna, faza koja će zainteresovanim aktivistima i predstavnicima omladinskih organizacija pomoći da koncipiraju kampanje kojim će kasnije aplicirati za podršku.Prijave traju do 10. novembra 2019. Prijavu možete preuzeti Aplikacioni-formular (2), a popunjene prijave možete poslati na ivana.jelaca@media-diversity.org. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na isti mejl.

Odabrani učesnici/e biće obavešteni/e do 12. novembra. Agenda treninga biće naknadno dostavljena učesnicima/ama.

Učešće na treningu je besplatno, a sve troškove, uključujući prevoz, smeštaj i hranu tokom trajanja treninga pokrivaju organizatori.

Sharing is caring!