Mladi mediji

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“.

Osnovni ciljevi projekta su:

– pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd.
– poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe
– ojačati kapacitete medijskih organizacija, s ciljem da ubuduće pruže pomoć i konsultacije svojim članicama pri uvođenju sadržaja za mlade, kroz obuku za grupu multiplikatora (uključujući posetu nemačkim medijima koje nude sadržaje za mlade, izdavanje priručnika itd.) i treninge za članice
– ojačati civilni sektor / organizacije mladih s ciljem da poboljšaju saradnju s medijima i
– promovisati uspehe projekta u javnosti.

Projekat će biti realizovan u periodu od 2017. do 2019. godine, a pored Lokal presa u realizaciji učestvuju još i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Asocijacija medija.

AKTIVNOSTI:

Poziv za Letnju novinarsku školu