Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo konkurse za 2022. godinu

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse u oblasti javnog informisanja u 2022. godini . Konkursi su raspisani radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Konkurs se raspisuje u periodu od 21. februara 2022. godine do 6. aprila 2022. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Pravo učešća imaju izdavači čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Takođe, pravo učešća imaju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Ministarstvo kulture i informisanja poziva novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursnih komisija kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisija da pisanim putem predlože svoje članove.

Detaljne informacije i potrebni formulari nalaze se  na ovom linku.