Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo konkurse za medije

Ministarstvo kulture i informaisanja raspisalo je ukupno 9 konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, kao i konkurs za organizovanje stručnih, naučnih i prigodnih skupovia i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Za konkurse je izdvojeno ukupno 310 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2021. godini izdvojeno je ukupno 41 milion dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2021. godini izdvojeno je ukupno 15 miliona dinara

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2021. godini izdvojeno je ukupno 29 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture u 2021. godini izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2021. godini izdvojeno je ukupno 18 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2021. godini izdvojeno je ukupno 10 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2021. godini izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2021. godini izdvojeno je ukupno 32 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2021. godini izdvojeno je ukupno 70 miliona dinara.

Rok za konkurisanje je 12. februar 2021. godine, a sve konkurse možete naći na linku https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30