Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo konkurse za 2020. godinu

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse u oblasti javnog informisanja u 2020. godini . Konkursi, koji traju do 10. januara, su raspisani radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Pravo učešća imaju izdavači čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Takođe, pravo učešća imaju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Odluke o raspodeli sredstava biće donete najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Ministarstvo kulture i informisanja poziva novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursnih komisija kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisija da pisanim putem predlože svoje članove.

Detaljne informacije i potrebni formulari nalaze se na linku: http://kultura.gov.rs/cyr/konkursi