Konkursi iz oblasti informisanja MIT

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je 13.03.2023.  konkurse iz oblasti informisanja za 2023. godinu.

Tekstove konkursa možete pronaći na sledećim linkovima:

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata, proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata, organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2023. godini