Medijska pismenost za srednjoškolce u Šapcu i Banji Koviljači

Zašto je važna etika u novinarstvu, koja je uloga REM-a i Saveta za štampu, šta je klik bejt, fejk njuz, spin,  bile su neke od tema treninga Medijska i digitalna pismenost, koji je u Šapcu i Bani Koviljači organizovalo Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres.

Radionicu u Šapcu pohađalo je 14, a u Banji Koviljači 9 srednjoškolaca. Predavači su bili Nebojša Trifunović, novinar Lozničkih novosti i Marija Obrenović, novinarka PU Lokal pres.

Treninzi su održani u periodu do 12. do 14. decembra.

U okviru projekta “Mladi mediji” PU Lokal pres je tokom 2019. godine oragnizovao ukupno 5 treninga medijsk I digitalne pismenosti za srednjoškolce, pretežno romske nacionalnosti. Treninzi su održani u Kragujevcu, Nišu, Beogradu, Šapcu I Banji Koviljači.

“Mladi mediji” su višegodišnji projekat koji PU Lokal pres sprovodi u Sardanji sa DW akademiom. Pored Lokal presa u realizaciji projekta učestvuju još i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Savet za štampu i Asocijacija medija.