Materijal za Skupštinu

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres će u  period od 1. do 3. decembra organizovati godišnju skupštinu. Na sednici Skupštine, koja se održava 2. decembra, članovi će imati priliku da odaberu novo rukovodstvo  PU “Lokal pres”. Za pet mesta u Upravnom odboru redakcije su nominovale 12 kandidata i kandidatkinja.

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU:

Lista kandidata za Upravni odbor

Biografije kandidata za Upravni odbor

Izveštaj o radu

Bilans stanja

Bilans uspeha