LP Izvestaj o pritiscima na lokalne medije 2021-2022.

Izveštaj koji je pred vama sadrži nalaze istraživanja u kojem je učestvovalo 35 predstavnika redakcija 26 medija iz 17 lokalnih sredina, a koje je imalo za krajnji cilj da doprinese informisanju zajednice o vrsti, oblicima i izvorima pritisaka kojima su bili izloženi lokalni mediji u periodu od juna 2021. do juna 2022. godine i da usmeri Poslovno udruženje ‘Lokal pres’ za dalje delovanje na polju zaštite interesa svojih članica kao i prava građana da budu objektivno i pravovremeno informisani. Izveštaj, takođe, sadrži i presek stanja u lokalnim medijima u toku izbora održanih u proleće 2022.

Istraživanju možete pristupiti na ovom linku LP_Izvestaj-o-pritiscima-na-lokalne-medije_2021-2022