LP: Apel ustanovama u Šapcu da ne diskriminišu medije

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija uputilo je javni apel Zavodu za javno zdravlje Šabac, Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Šabac i Opštoj bonici Šabac, zbog sikriminacije pojedinih lokalnih medija.

 

„Shodno javnim izjavama čelnih ljudi vaših ustanova da će prekinuti saradnju i komunikaciju sa pojedinim lokanim medijima u Šapcu, te da ih neće pozivati na konferencije za medije niti davati odgovore na njihova pitanja i izjave vezane za rad ustanova kojima rukovode, ukazujemo na činjenicu da je podela medija na podobne i nepodobne  neustavna i protivna zakonskim propisima države Srbije, nespojiva sa vršenjem javnih funkcija na rukovodnim mestima u javnim ustanovama i vrlo štetna za javno informisanje i opravdani interes građana da budu blagovremeno i istinito obavešteni o svemu za šta imaju opravdani interes da budu obavešteni.

 

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ apeluje na nadležne u Zavodu za javno zdravlje Šabac, Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Šabac i Opštoj bolnici Šabac, da omoguće  svim zainteresovanim novinarima da prisustvuju konferencijama za medije koje ove ustanove organizuju, kao i da blagovremeno i bez selektovanja (diskriminacije) svim lokalnim redakcijama daju odgovore i informacije vezane za rad ustanova kojima rukovode.

 

Podsećamo da, shodno odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, niko nema pravo da sprečava novinare da prisustvuju nekom događaju i tako vrši diskriminaciju medija, a ponajmanje da se meša u uređivačku politiku medija koristeći selekciju medija za  informisanje  građana o temama od javnog interesa. Ovakav način ponašanja u lokalnim zajednicima ne predstavlja samo pretnju po lokalne medije već i ozbiljnu prepreku za kvalitetno i profesionalno informisanje građana.

 

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ zahteva od predstavnika ovih, ali i svih drugih institucija da se ubuduće suzdrže od ovakvog postupanja prema novinarima bilo kog lokalnog medija u Šapcu, jer time direktno narušavaju pravo građana na javno informisanje.

PU Lokal pres

Kragujevac, 28.05.2020. godine