Lokalni glasovi – globalna razmena

Međunarodni konkurs  dostupan lokalnim medijima u Srbiji

 

Konkurs  za najbolje ideje koje su primenjenje tokom pandemije , ili nove koje će lokalni mediji razvijati  za buduće krizne situacije  raspisan je u okviru medjunarodnog projekta ‘’Lokalni glasovi – globalne promene’’. Projekat  je osmišljen od strane DWA,  a sprovode ga organizacije PU ‘’Lokal pres’’ /Srbija/, ‘’Media Matter for Democracy’’/Pakistan/  i ‘’Leaders of Tomorrow’’ /Jordan/ uz finansijsku podršku Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke.

Od pristiglih prijava u svakoj od zemalja učesnica biraju se po deset najboljih koncepata koji se predstavljaju medjunarodnom žiriju. Medjunarodni žiri potom bira 10 najboljih rešenja koja dobijaju  finansijsku podršku u visini do 6000 evra i mentora u cilju daljeg razvoja.

 

Koncepti sa kojima se mediji mogu prijaviti spadaju u bilo koju od sledećih kategorija:

  • ubedljive inovacije u sadržaju,
  • inovativno poslovanje, i
  • planovi oglašavanja koji su vam pomogli da se održite tokom krize Covid19 i koji mogu podstaći održivost u budućoj krizi.

Konkurs  je otvoren do 31. avgusta 2021.

Vreme info sesije o uslovima konkursa će biti objavljeno naknadno na web sajtu Lokal presa www.localpress.org.rs i na FB stranici.

Više o uslovima konkursa pronaćiće te u pozivu za apliciranje i uslovima konkursa.

 

Poziv za apliciranje na konkursu – Lokalni glasovi – globalna razmena

Uslovi i odredbe konkursa

Terms and Conditions