Lokal pres medijska i razvojna laboratorija

Cilj projekta LP medijska i razvojna lokalna laboratorija  je usmeren na jačanje kapaciteta  15 lokalnih  medija koji  će doprineti  kvalitetnijem informisanju u lokalnim zajednicama i podstaći  učešće javnosti u demokratskim procesima u Srbiji i procesu EU integracije.

LP medijska i razvojna laboratorija  podržana je od strane Balkan Trust Democracy iz sredstava German Marshall Fund of United States I Royal Norwegian Embassy u Beogradu.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da lokalni mediji imaju visok stepen poverenja od strane građana, međutim, uglavnom , ne poseduju dovoljan stepen znanja ni poznavanja modela, načina i alata kako da aktivnije uključe građane u svoju uređivačku politiku i učine njihov glas jačim, razumljivijim i dostupnim u lokalnim zajednicama. Otuda je od velikog značaja upravo jačanje kapaciteta lokalnih medija da bi se glas građana iz lokalnih sredina snažnije čuo, prepoznao i uvažio.

Realizacija projekta LP medijska i razvojna  laboratorija podrazumena realizaciju sledećih  aktivnosti:

  • Edukaciju lokalnih novinara i podizanje kapaciteta 15 lokalnih medija- kroz sedam online radionica namera je obučiti najmanje 50 lokalnih novinara  da pišu za web, koriste infografike, prate statistike  poseta i analiziraju podatke u cilju što kvalitetnijeg pristupa građana, razviju svoje aktivnosti na društvenim mrežama i angažovanije ih koriste, obuče se za Data novinarstvo i korišćenje dostupnih baza u cilju kvalitetnijeg informisanja. Materijal sa edukacija u vidu  tutorijala, brošura, priručnika će biti dostupan na veb sajtu ‘’Local press’’ za potrebe svih članica.U isto vreme, 6 lokalnih medija će uz mentorsku podršku dobiti potrebnu dodatnu edukaciju za realizaciju odabranih modela i ona će se razlikovati od medija do medija u zavisnosti od njihovih potreba.
  • Sprovođenje online istraživanja i anketa- Sve učesnice će biti u prilici da primene stečeno znanje, kreiraju i sprovedu ankete na njihovim sajtovima, potom 10 lokalnih medija će dobiti istraživanja iz svojih lokalnih sredina  o potrebama publike ,  snazi konkurencije, o temama koje zanimaju građane, sa sugestijama  i primedbama i jasnim preporukama kako da  poboljšaju  i iskoriste svoje prednosti u komunikaciji sa građanima ili eliminišu svoje slabosti zarad održivosti.
  • Realizacija medijskih kampanja –10 lokalnih medija će imati prilike da realizuju svoje kampanje na društvenim mrežama pre svega na FB i Instagramu, a po potrebi i na Twiteru. Izbor društvene mreže za kampanju zavisiće od pokazatelja iz sprovedenih istraživanja o kanalu distribucije koje svaka lokalna sredina primenjuje u svom informisanju. Naime, dosadašnja istraživanja koje je Lokal pres sprovodio pokazala su da svaka lokalna sredina ima svoje specifičnosti koje se moraju uzimati u obzir. Kampanja će se zasnivati na medijskim sadržajima lokalnih izvora koje će promovisati aktivnu ulogu građana, građansko novinarsvo, povezanost građana i lokalnih medija…
  • Primena modela i kreiranje medijskih sadržaja koji aktivno uključuju građane. Šest najboljih ideja primenjeno u modele uz eksternu konsultantsku pomoć i mentorstvo.
  • Kontinuirano podizanje kapaciteta Asocijacije po modelu One by one edukacije od strane eksternih konsultanata na zaposlene u kancelariji Lokal pres. Formirana baza podataka stručnjaka i ustanovljena praksa stalne online komunikacije sa članstvom u vidu kreaitivnih radionica na kojima će se beležiti sve ideje i iskustva članica.

 

Realizacija aktivnosti se sprovodi na tri nivoa:

Prvi nivo- 15 medija dobijaju edukacije , pisane i video  materijale za podizanje svojih kapaciteta.

Drugi nivo- 10 medija dobijaju edukacije, pisane i video materijale, istraživanja čitanosti i potreba građana, promo kampanju

Treći nivo –odabirom 6 medija koji budu imali originalne ideje /najmanje 2 su namenjena mladima/ primenjuju se modeli saradnje sa građanima. Ovi mediji takođe dobijaju edukacije, pisane i video materijale, istraživanja čitanosti i potreba građana, promo kampanju.