„Krovo upralo shero“ basho 35 romane familije

Lokalno zor taro Odjaci ka obezbedinol phuv onfrastrukturaja thaj ka finansirini projekti te keren pe khera basho rromane familije taro Bogojevo 15 procentijenca taro sa kozom valjani te dol pe thajra.

Ko 1970 bersh ko nakhlo veko, khoni beshipasko than pashe uzaro Bogojevo, jek taro inja beshipaske thana tari komuna Odjaci, akhardja „nevo“.Avdive 45 bersh taro keripe, „Nevo beshipasko than“ ni o manusa kola odothe djivdinena na akhfaren nevo. Ko chachipe, odova na sine nevo nikada. Sine purano thaj na basho djivdipe. Sar em ko vakti kana kerdjape, avdive da naje panjeski thaj kanalizacijaki mreža, numa telefoni. Struja isi, numa okoja so naje but zorali. Bshipasko shaipe basho kovaphenol pe kaj naje basho manushengo djivdipe ko XXI veko.

Knahchi naje bage so i prioritetno buti tari Kancelarija basho Rrom ki komuna Odjaci sar phravdjape sine te arakhol pe shaipe te arakhipe „krovo upralo shero“ basho 35 rromane familije taro beshipasko than pashe uzaro Bogojevo. Angluno djaipe ko odoja rid kerdjape ko starto taro ćhon oktobri akale bershste. Numa, ki beshutni taro Komunako veche Odjaci liljape Strategija taro kheresko reso basho manusha taro „Nevo beshipasko than“ ko Bogojevo.

 

Zorardo „ zeleno shefkoja“ kova Komunako veche dindja ki Strategija.koordinatori tari rromani kancelarija ki komuna Odjaci Andrija Djurich optimisti tano kana lafi taro raselipe taro rromano beshipasko than.

– Anglal amende vakti ano kova valjani te kera gradjevinsko thaj avera dozvole kola valjani te keren pe o khera. Kerdjam aplikacija ko konkursi kova kerdja i EU thaj adjikeraja te o thajra bashi realizacija taro projekti oven dinde ko chon decembar. Tari pli rig o lokalno zor ka kerol parcele kola ka ovol olen sa e infrastruktura basho khera, a o proekti ka sufinansirinol 15 procentijencar tasro sa kozom koshtini – phendja o Djurich, thaj phendja kaj basho rromane familije ka keren pe khera ko sa o beshipaske thana tari akaja komuna.

– Amen ka respektuina o mangipa taro sa o manusha taro „Nevo beshipasko than“ te achon ko Bogojevo. Ano odova than ka keren pe em but khera, kola sar em ko avera thana, ka pheren sa e evropake  standardija taro beshipe. Akaja buti samo jek segmenti. Okova so ki Kancelarija keraja odova ekonomijako zoralipe taro rromane familije taro Bogojevo. Agorutno cilj te o Rroma taro Bogojevo kola bershencar djivdinena „izoluimo“ taro avera manusha socilazuinen pe sar avera Rroma taro Odjaci thaj Deronje – phednja o Djurich.

Ov panda phenol kaj nashti kerol pe lafi taro vakti kana ka ovol raselipe taro akava  beshipasko than, numa o Djurich phenol kaj sa akaja buti valjani te ovol ko agor basho duj, trin bersh.

– Bari buti kerdjape. „Finalno kotor“ te ramosarol pe tenderi bash firma kolake ka dol pe te kerol buti basho keripe taro khera. Ako ovol sa premalo plani, adjikerava te odova ovol ko juni 2017 bersheste. Taro dive taro ramosardipe taro kontrakti firmaja koja ka kerol buti te agorisinol e buti roko duj bersh – phendja koordinatori tari Kancelarija basho rromane puchipa Odjaci Andrija Djurich.

Nase novine broj 287 – 13

Naše novine

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer