Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Pirotu u 2019. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Pirotu u 2019. godini

https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/1451-sufinansiranje-projekata-radi-ostvarivanja-javnog-interesa-u-oblasti-javnog-informisanja-od-01-07-do-31-12-2017