Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Dimitrovgradu u 2019. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Dimitrovgradu u 2019. godini

http://www.dimitrovgrad.rs/cir/konkursi