Konkurs za novu generaciju multiplikatora na projektu „Young Media“

U okviru projekta ’’Young media’’, DW Akademija organizuje Program za obuku multiplikatora u oblasti medija za mlade. Program se sastoji od niza seminara, radionica i stručnih putovanja  i sprovodi se u periodu od 2023. do 2025. godine.

Cilj programa je da se kroz obuku multiplikatora povećaju interni kapaciteti PU “Lokal pres“ za buduće savetodavne usluge medijima  koji bi da kreiraju  informativne sadržaje za mlade.  Trogodišnja obuka multiplikatora obuhvata različite oblasti vezane za medijsko tržište:  novinarstvo, media management, finansiranje medija, pravna pitanja (medijsko pravo, dječja/omladinska prava, kodeks novinara), metodologija treniranja, project management, nove medijske tehnologije itd.

Obuka je besplatna. Troškovi smeštaja i putni troškovi su pokriveni. Polaznici se obavezuju da učestvuju na svim obukama  u naredne tri godine.

 

Polaznicima će se već za vreme trajanja projekta nuditi mogućnost da primene stečeno znanje u okviru aktivnosti na projektu i za te usluge će imati pravo na honorar.

Uslovi za učešće u Programu za multiplikatore su:

  • radno iskustvo u novinarstvu, projektnom menadžementu ili sličnim delatnostima vezanim za medije
  • aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će se održati isključivo na engleskom jeziku)
  • visoka motivacija i pokazani interes za razvoj medija i mlade ciljne grupe

Od koristi su uz to: iskustvo u radu sa mladima (npr. u okviru nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (posebno elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo.

Svi zainteresovani za Program za multiplikatora trebalo bi da dostave:

  • motivaciono pismo
  • kratki CV iz kog se vide osobni podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije .

Oni koji budu odabrani naknadno će dostaviti i  potvrdu da se obavezuju da učestvuju na svim obukama u okviru programa.

Konkurs je otvoren  do 26. marta 2023. godine.

Prijave za Program za multiplikatore  se dostavljaju putem emaila konkurs@localpress.org.rs