KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres” dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja imaju sve članice PU „Lokal presa”.
Svaka redakcija može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2008. godine
Tekstovi moraju da obrađuju lokalnu tematiku.
 
Konkurs je otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. novembra 2008. godine.
Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU „Lokal pres” P.fah 141 34000 Kragujevac.