KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA 1


Poslovno
udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” na svojoj
redovnoj skupštini dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića,
jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja
imaju sve članice PU “Lokal presa”.

Svaka redakcija
može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2006. godine

Tekstovi moraju da
obrađuju lokalnu tematiku.

Konkurs je
otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. aprila 2007. godine.

Nagrada “Pavle
Ćirović” ove godine se dodeljuje uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno
društvo.

Tekstovi se šalju
u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu,
a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU “Lokal
pres” P.fah 141 34.000 Kragujevac.

Odluka o najboljem tekstu biće objavljena na redovnoj godišnjoj
skupštini PU “Local press”, maja 2007.
godine.