KONKURS ZA NAGRADU “PAVLE ĆIROVIĆ”

Povodom desetogodišnjice postojanja, Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” je donelo odluku o dodeli godišnje nagrade koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja imaju sve članice PU “Lokal presa”.
 
Svaka redakcija može da prijavi tri teksta objavljena tokom prošle godine.
 
Tekstovi moraju da obrađuju lokalnu tematiku.
 
Konkurs je otvoren za prijavu i slanje tekstova do 5. marta 2006. godine.
 
Nagrada “Pavle Ćirović” je ustanovljena uz pomoć kancelarije Norveške narodne pomoći.
 
Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU “Lokal pres” P.fah 141, 34000 Kragujevac.
 
Odluka o najboljem tekstu biće objavljena na proslavi desetogodišnjice PU “Local press” 16. marta 2006. godine.

Tekstove možete pročitati ovde.