Konkurs za besplatan trening za medijske trenere

Iskusni i vrhunski novinari mogu da postanu i vrhunski profesionalni edukatori, ako se upoznaju sa najefikasnijim načinima prenošenja znanja. NUNS će uz finansijsku podršku IREX/USAID besplatno obučiti dvanaest kolega za profesionalne trenere. Konkurs je otvoren, prijavite se.

 

Učešće na programima obuke je besplatno. Troškove nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane pokriva organizator.

Polaznici „Treninga za trenere“ će naučiti:

 • Kako se planira, organizuje i sprovodi profesionalni trening

 • Kako uče odrasli ljudi i kako im preneti znanje koje će kasnije biti u stanju da upotrebe

 • Koji su osnovni metodi treninga

 • Koje su osnovne greške trenera i kako ih izbeći

 • Koje su osnovne tehnike najefikasnijeg prenošenja znanja

 • Ko organizuje treninge i kako s tim organizacijama stupiti u kontakt

 • Koje su specifičnosti treninga za novinare u Srbiji i regionu

 • Zašto je dobro za novinara da bude i trener novinarstva

 

Konkurs je otvoren za novinare svih vrsta medija sa teritorije Srbije. U programu će učestvovati 12 novinara, od kojih šest iz medija van Beograda. Trening će se održati u tri sesije, vikendima, od kojih će prva sesija trajati vikend i jedan dan:

I sesija 16. – 18.09.2011.

II sesija 24. i 25.09.2011.

III sesija 1. i 2.10.2011.

 

Treneri za trenere su iskusni profesionalci iz oblasti prenošenja znanja i medijskih treninga:

 

 • Branko Čečen – trenutno na poziciji direktora Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, profesionalni novinar, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, dugogodišnji trener na programima edukacije novinara

 • Saša Leković – profesionalni je novinar, trener istraživačkog novinarstva sa međunarodnom licencom i medijski konsultant

 • Aleksandra Galonja – trenutno na poziciji program koordinatora u Institutu za održive zajednice, autor mnogobrojnih publikacija, pripručnika i radova iz oblasti alternativnog rešavanja konflikta, političkih kampanja…, iskusan trener u obukama i obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija i opštinskih predstavnika

 • Žarko Šunderić – trenutno na poziciji menadžera tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade, iskusan trener u obukama i obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija, opštinskih predstavnika itd. u različitim oblastima

 

Uslovi prijavljivanja su:

 • najmanje 10 godina iskustva u novinarstvu

 • temeljno poznavanje novinarskih standarda, tehnika i veština

 

Prijava za konkurs treba da sadrži:

 1. Radnu biografiju

 2. Dva rada po vašem izboru

 3. Potvrdu glavnog urednika da je saglasan da novinar u periodu realizacije obuke može da odsustvuje sa posla, ukoliko novinar radi u redakciji

 4. Kontakte dvoje ljudi koji su spremni da vas preporuče za ovu obuku

 

Polaznici kursa koji pokažu dobre rezultate u evaluacijama biće angažovani u edukativnim programima NUNS-a i dobiće potvrde o završenoj obuci.

 

Trening za trenere“ je deo misije Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje nastoji da podigne nivo profesionalnih standarda u novinarstvu i stvori široku ponudu edukativnih programa za svoje članove i sve novinare i druge medijske profesionalce u Srbiji.


Konkurs je otvoren do 5.09.2011. godine.

Rezultati konkursa biće poznati do 10.09.2011. godine.

Svoje prijave možete poslati na meil tamara.filipovic@nuns.rs.

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Nezavisnom udruženju novinara Srbije:

Tel: 011/3343-255

Resavska 28, 11000 Beograd

Email: tamara.filipovic@nuns.rs

Kontakt osoba: Tamara Filipović