Komentari članica Koalicije za slobodu medija na Nacrt Zakona o elektronskim medijima

Članice Kolicije za slobodu medija dostavile su Ministarstrvu informisanja i telekomunikacija dokument sa komentarima na predlog Nacrta Zakona o elektronskim medijima. Dokumentu možete pristupiti ovde.