KOALICIJA: Raška da uskladi konkurs sa zakonom

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) traži od Opštine Raška da konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja uskladi sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Opština Raška raspisala je 30. oktobra Konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u elektronskim medijima za 2015. godinu. Koalicija, smatra da je ostvarivanje javnog interesa u elektronskim medijima, što stoji u samom naslovu, način za diskriminaciju ostalih vrsta medija.

Pored toga, član 15. Zakona o javnom informisanju i medijima propisuje šta je javni interes tako da predmet konkursa ne može biti …’’ o radu organa Opštine Raška kao lokalne samouprave’’ kako stoji u Javnom pozivu.

Član 23 Zakona o javnom informisanju i medijima  podrazumeva kriterijume za prijavu na konkurs koji ocenjuju meru u kojoj predložene projektne aktivnosti su podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15 ovog Zakona i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti i etičkim medijskim sadržajima.

U tom smislu, koalicija smatra da  obim i kvalitet predjašnje saradnje sa Opštinom Raška kroz medijsko izveštavanje kako stoji u Javnom pozivu ne može biti posebni kriterijum za ocenjivanje jer nije u skladu sa Zakonom.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, takođe, ukazuje da  posebni kriterijum -tradicija poslovanja podnosioca projekta i tehnička i kadrovska opremljenost na teritoriji opštine Raška ima monopolistički vid jednog tržišta i kao takav nije u skladu sa članom 6 Zakona o informisanju i medijima u kojem je zabranjen svaki vid monopola u oblasti javnog informisanja.

Zbog toga je Opštini Raška sugerisano da uskladi objavljeni javni poziv sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. U suprotnom Koalicija novinarskih i medijskih udruženja neće predložiti svoje kandidate za članove konkursne komisije u Opštini Raška, zbog jedinstvenog stava da ne učestvuje u radu komisija u opštinama i gradovima, čiji javni pozivi nisu u skladu sa zakomom.