Koalicija: Predsednik opštine Ivanjica da povuče nezakonito rešenje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, UNS, ANEM, NDNV i LP) poziva predsednika opštine Ivanjica Milomira Zorića da povuče nezakonito Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja. Ukoliko to ne učini, Koalicija će o svemu detaljno obavestiti Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija kao i odgovarajuće međunarodne organizacije.

Koalicija ukazuje da je pomenuto rešenje od 9. novembra 2015, nezakonito jer je doneto 165 dana posle zaključenja (27. maja 2015.) opštinskog konkursa za sufinansiranje medijskih projekata. Podsećamo da je podzakonskim aktom – Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju (član 24), propisano da se rešenje donosi “najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa”. U samom konkursu opštine Ivanjica (tačka 9) predviđen je još kraći rok – 60 dana оd zaključenja konkursa. Međutim, predmetnim rešenjem taj rok je prekoračen za 105 dana.

Rešenje predsednika opštine Ivanjica je zakonski sporno i zato što je njime potpuno izmenjen predlog nezavisne konkursne komisije. Petočlana stručna komisija, koja je završila rad još 27. jula 2015, među čijim članovima je bilo i troje predstavnika Koalicije, predložila je za sufinansiranje 10 medijskih projekata, dok je predsednik opštine tri i po meseca  kasnije odlučio da se ukupno 3.700.000 dinara raspodeli na 6 medija. Podsećamo da je i Pravilnikom o sufinansiranju i samim konkursom opštine Ivanjica propisano da rešenje o dodeli sredstava donosi predsednik opštine na predlog stručne komisija. Pravilnik predviđa da rukovodilac organa koji je raspisao konkurs može da zatraži od komisije “da ispravi nepravilnosti ili greške” ali samo “ukoliko uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona, ovog pravilnika i konkursa”. U rešenju predsednika opštine Ivanjica nema objašnjenja zašto je predlog komisije drastično revidiran.

Na kraju, ništa manje važno je i pitanje – zašto bi realizacija medijskih projekata pristiglih na konkurs u maju mesecu, umesto šest meseci trajala samo mesec – mesec i po dana?

I to isključivo krivicom predsednika opštine Ivanjica.

 

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS

Udruženje novinara Srbije – UNS

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM

Društvo novinara Vojvodine – NDNV

Udruženje lokalnih izdavača Lokal pres – LP

 

Beograd – Novi Sad – Kragujevac 13.11.2015.