Koalicija: Ponovo raspisati konkurs za informisanje u Kikindi

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, smatra da je dodela sredstava medijima u okviru konkursa za sufinansiranje informativnih sadržaja za 2016. godinu u Kikindi – bila nelegalna i nelegitimna, te poziva opštinsku vlast da konkurs poništi i raspiše novi, koji će biti usklađen sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja zahtevala je od Opštine Kikinde da Javni konkurs za sufinansiranje projekata podsticanja informativnih sadržaja medija za 2016. godinu, raspisan u decembru prošle godine, usklade sa medijskom legislativom,  ali se lokalna vlast oglušila o zahtev koalicije i čitav proces sprovela suprotno odrebama zakona.

S obzrom na to da je lokalna samouprava odbila da tekst konkursa uskladi sa zakonom, Koalicija je odlučila da ne šalje svoje kandidate za članove stručne komisije za ocenjivanje predloga projekata, jer nije htela da daje legitimitet posledicama javnog konkursa koji je protivzakonit.

Ne ulazeći u kvalitet podržanih projekata, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja smatra da je jedini izlaz iz protivpravne situacije – poništavanje ovog konkursa i ubrzano raspisivanje novog, uz striktno poštovanje zakonskih odredbi i reprezentativnih medijskih i novinarskih udruženja u ovom procesu.

Konkurs za javno informisanje opštine Kikinda sadržavao je diskriminatorne odredbe koje su isključivale pojedine kategorije izdavača, ali i favorizovale pojedine medije, čime se prekršio princip zabrane diskriminacije koji je sastavni deo Zakona o javnom informisanju i medijima.

Koalicija podseća da neće učestvovati u postupcima  koji nisu u skladu sa propisima, te da neće predlagati kandidate za komisije u lokalnim samoupravama koje se ogluše o Zakon.

Koalicija naglašava da će nastaviti da prati objavljivanje javnih poziva u svim opštinama i gradovima i reagovati u slučajevima njihove neusklađenosti sa zakonom, a same lokalne samouprave će upućivati kako da te neusklađenosti otklone.

Koalicija će nakon monitoringa sprovedenih javnih poziva obavestiti Ministarstvo kulture i informisanja o svim uočenim nepravilnostima u praksi.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 8. februara 2016. godine

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)