Koalicija: Opština Bač krši zakon i iznosi neistine

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja začuđena je nestinama koje su predstavnici Opštine Bač izneli u odgovoru na naše saopštenje u kojem smo ukazali da je ova lokalna samouprava i ove godine, kao i prošle, prekršila Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u sferi javnog informisanja.
Opština u odgovoru navodi da Koalicija novinarskih i medijskih udruženja nije u predviđenom roku dostavila predlog za članove stručne komisije za ocenu projekata, što je potpuna neistina, jer je Koalicija svoje kandidate i poštom i elektronskom poštom dostavila 4. marta, o čemu posedujemo i dokaze, a rok za dostavu prijava je bio 12. mart.
Činjenica je da u svom saopštenju Koalicija nije ulazila u ocenu raspodele sredstava i samog rada komisije, ali ne zbog toga što smatramo da je postupak sproveden u korist javnog interesa, već zbog toga što je proces bio potpuno netransparentan i što nismo imali uvid u predloge projekata koji su podržani. U tom smislu pozivamo lokalnu samoupravu da javno objavi sadržaj projekata koji su dobili sredstva, kako bi građani i stručna javnost imali uvid u njih.
Iskustva pokazuju da one lokalne samouprave koje izbegavaju kandidate koje predlažu reprezentativna novinarska i medijska udruženja, i biraju potpuno nepoznate „medijske stručnjake“, često predložene od nekih fantomskih udruženja ili odabrane na drugi način – podržavaju loše projekte i često novac poreskih obveznika koriste za vlastito reklamiranje, što je u oštroj suprotnosti sa medijskim zakonima. Imamo razloga da sumnjamo da je to i ovog puta slučaj.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja još uvek nema informaciju ko su predlagači članova izabrane „stručne komisije“, a iako je taj podatak trebalo da bude javan, mi smo morali da ga tražimo pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacijama od javnog značaja.
Lokalna samouprava u svom odgovoru nije opovrgnula ni to da je bar jedan od članova stručne komisije zaposlen u lokalnoj samoupravi.
Podsećamo da Zakon o javnom informisanju i i medijima predviđa formiranje stručnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje čine nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da većinu treba da sačinjavaju predstavnici novinarskih i medijskih udruženja.
Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 31. mart 2016.
Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP)