Koalicija: Omogućiti nevladinim organizacijama pristup sednicama nezavisnih komisija

Novinarska i medijska udruženja (NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) smatraju da bi se novim zakonskim rešenjima morala garantovati mogućnost predstavnicima građanskog društva da nadgledaju celokupan proces dodele sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, i to na svim nivoima.
Predstavnicima građanskog društva potrebno je omogućiti aktivno učešće u određivanju javnog interesa koji će se sufinansirati, pristup zasedanjima nezavisnih stručnih komisija za ocenu predloga medijskih projekata, ali i učešće u evaluaciji realizovanih aktivnosti u okviru odobrenih projekata i celokupnog procesa.
Ukazujemo da su u u pojedinim sredinama predstavnici civilnih organizacija onemogućeni da prisustvuju zasedanjima komisije, što ukazuje na moguće neregularnosti u radu tih komisija.
Zalažemo se za najviši stepen transparentnosti tokom celokupne procedure dodele budžetskih sredstava za javno informisanje, ali i realizacije medijskih projekata u skladu sa javnim interesom.
Beograd-Novi Sad-Kragujevac,
1. decembar 2015.
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres