KOALICIJA JOŠ JEDNOM ZAHTEVA OD GRADA POŽAREVCA DA MEDIJIMA DODELJUJE SREDSTVA U SKLADU SA ZAKONOM

Beograd – Novi Sad – Kragujevac, 8.12.2015. – Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres, još jednom poziva gradske vlasti Požarevca da povuku Javni Poziv za podnošenje ponuda za učešće u postupku javne nabavke za medijske usluge koje se odnose na medijsko praćenje rada organa lokalne samouprave od strane komercijalnog pružaoca medijske usluge radija sa područja regiona Požarevca i odustane od dodeljivanja sredstava putem javne nabavke, kao i da raspiše Javni konkurs za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti formalno i sadržinski u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Koalicija medijskih i novinarskih udruženja je predsedniku Skupštine Grada Požarevca 20. novembra 2015. godine uputila dopis kojim je sugerisala da Grad Požarevac povuče sporni poziv jer nije u skladu sa zakonom. Gradske vlasti se do danas nisu izjasnile, iako su dopis uredno primile.

Koalicija navodi da je Grad Požarevac postupio suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, budući da je umesto javnog konkursa raspisao javni poziv za „nabavku medijskih usluga“, i to za potrebe „praćenja aktivnosti rada organa lokalne samouprave“.

Koalicija podvlači i to da mediji više ne mogu da budu kanali za distribuciju PR kampanja lokalnih vlasti, kao i da su oni potpuno autonomni u određivanju svoje uređivačke politike, koja mora da bude nezavisna i oslobođena od uticaja svih centara moći, uključujući tu i organe vlasti. Samo izveštavanje o aktivnostima organa javne vlasti mora da bude objektivno, nepristrasno i kritičko a ne „naručeno“.

Koalicija takođe podseća da nije prvi put da Grad Požarevac zloupotrebljava institut javne nabavke kako bi posrednim putem finansirao određene medije, kršeći tako Zakon o javnom informisanju i medijima, ali istovremeno zloupotrebljavajući pravila Zakona o javnim nabavkama.

Koalicija:

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Udruženje lokalnih nezavisnih medija Lokal pres