KOALICIJA: Brojne nepravilnosti u raspisanom Konkursu opštine Žitorađa

Usled brojnih nepravilnosti Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i PU ‘’Lokal pres’’ neće predložiti svoje kandidate za članove konkursne komisije u Opštini Žitorađa, poštujući jedinstveni stav da ne učestvuju u radu komisija u opštinama i gradovima čiji javni pozivi nisu u skladu sa Zakonom o informisanju i medijima.

Opština Žitorađa raspisala je 26. marta Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Žitorađa u 2016. godini, usmerivši sredstva za informisanje javnosti samo na radio stanice.
Shodno članu 3 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koje je doneo ministar kulture i informisanja na osnovu člana 28.stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima /Službeni glasnik RS, broj 83/14/  i člana 6 Zakona smatramo da je raspisivanje konkursa samo za radio stanice, način za diskriminaciju ostalih vrsta medija.
U toku trajanja Konkursa Koalicija novinarskih i medijskih udruženja obratila se Lokalnoj upravi Žitorađe ukazujući na ovu činjenicu, ali je dobila odgovor da će uskoro biti raspisani i javni pozivi za štampane medije, televizije i internet portale.

Konkurs Opšine Žitorađa, međutim, sadrži još čitav niz nepravilnosti na koje je Koalicija blagovremeno upozorila. U javnom pozivu nije naveden najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu, iako Pravilnik to izričito nalaže. U članu 8. Istog pravilnika propisana je i forma prijave na konkurs, koju Žitorađa nije poštovala.
Pored toga, ograničila je podnosiocima učešće na konkursu na samo jedan projekt, iako je propisano da „ako je učesnik na konkursu izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij“.

Koalicija je Žitorađu upozorila i da saradnja sa Opštinom Žitorađa u prethodnom periodu, kako stoji u konkursu, ne može biti posebni kriterijum za ocenjivanje jer nije u skladu sa Zakonom. Samim ti dokaz o saradnji sa Opštinom Žitorađa u prethodnom periodu ne može biti deo dokumentacije koja se prilaže uz prijavu na konkurs.

Kako ni  nakon pismenog obaveštenja o prisutnim nepravilnostima Opština  Žitorađa nije uskladila konkurs sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisije za izbor projekata koji će se sufinansirati iz budžeta ove opštine.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 5. april 2016.

Nezavino udruženje novinara Srbije

Udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih I nezavisnih medija ‘’ Lokal pres’’