KOALICIJA: Brojne nepravilnosti u raspisanom Konkursu opštine Raška

Usled brojnih nepravilnosti Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i PU ‘’Lokal pres’’ neće predložiti svoje kandidate za članove konkursne komisije u Opštini Raška, poštujući jedinstveni stav da ne učestvuju u radu komisija u opštinama i gradovima čiji javni pozivi nisu u skladu sa Zakonom o informisanju i medijima.

Opština Raška raspisala je 30. oktobra Konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u elektronskim medijima za 2015. godinu.

Usmeravanje sredstava za informisanje javnosti samo na elektronske medije, što stoji u samom naslovu, je način  za diskriminaciju ostalih vrsta medija, pa se u toku trajanja Konkursa Koalicija novinarskih i medijskih udruženja obratila Lokalnoj upravi Raške ukazujući na ovu činjenicu.

Pored toga, Koalicija je Rašku upozorila da “obim i kvalitet predjašnje saradnje sa Opštinom Raška kroz medijsko izveštavanje” ne može biti posebni kriterijum za ocenjivanje jer nije u skladu sa Zakonom.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ukazala je, takođe, da  posebni kriterijum – tradicija poslovanja podnosioca projekta i tehnička i kadrovska opremljenost na teritoriji opštine Raška predstavlja monopolističko sagledavanje jednog tržišta i da kao takav nije u skladu sa članom 6 Zakona o informisanju i medijima u kojem je zabranjen svaki vid monopola u oblasti javnog informisanja.

Kako ni  nakon pismenog obaveštenja o prisutnim nepravilnostima opština  Raška nije uskladila konkurs sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisije za izbor projekata koji će se sufinansirati iz budžeta ove opštine.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 17. novembar 2015.

Nezavino udruženje novinara Srbije

Udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih I nezavisnih medija ‘’ Lokal pres’’