JAVNI KONKURS za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

Na osnovu članova 12 i 22 Statuta, Upravni odbor SAVETA ZA ŠTAMPU raspisuje JAVNI KONKURS za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

 

  • Biraju se 3 (tri) predstavnika civilnog društva – javnosti u Komisiji za žalbe Saveta za štampu;
  • Kandidate za predstavnike civilnog društva u Komisiji za žalbe Saveta za štampu mogu predlagati:

-udruženja građana, nevladine, strukovne i obrazovne organizacije čiji se ciljevi, propisani statutom, ostvaruju u oblasti medij, slobode govora i izražavanja mišljenja, zaštite ljudskih, manjinskih, dečijih prava i rodne ravnopravnosti; zaštite zakonitosti i vladavine prava, promovisanje transprarentnosti rada nosilaca javne vlasti i vršilaca javnih funkcija, borbe protiv korupcije i monopola;

-osnivači Saveta za štampu.

3) Predloženi kandidati moraju da ispune sledeće uslove:

-da su državljani Republike Srbije.

-da poseduju najveće profesionalne i moralne kvalitete.

-da su osobe sa visokim integritetom i autoritetom u oblasti kojim se bave.

4) Predstavnike civilnog društva – javnosti u Komisiji biraju konsenzusom članovi Upravnog odbora Saveta za štampu, koji su dužni da razmotre sve pristigle predloge.

5) Javni konkurs za predlaganje predstavnika javnosti trajaće od 4. maja do 4. juna 2023. godine

6) Obrazložene predloge, sa biografijama kandidata, slati na e-mail: office@savetzastampu.rs ili na adresu: Savet za štampu, Kraljice Natalije 28, 11 000 Beograd