Javna debata o sufinansiranju medija

Koalicija  medijskih i novinarskih udruženja organizovaće u sredu, 16. decembra javnu diskusiju na temu dosadašnje prakse projektnog sufinasranja medijskih sadržaja od interesa za javnost. Fokus debate u Sali 3 hotela “Kragujevac“ biće na dosadašnjem iskustvu, primerima dobre i loše prakse i preporukama za unapređenje ovog procesa.

Novim medijskim zakonima predviđeno je da država i lokalne samouprave više neće izdvajati novac iz budžeta za finansiranje rada lokalnih medija i da će ubuduće svoju obavezu i odgovornost za informisanje građana ispunjavati kroz sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa. A koji će to projekti biti, određuju nezavisne komisije sastavljene od predstavnika profesionalnih novinarskih i medijskih udruženja, medijskih eksperata i predstavnika civilnog društva. Na taj način trebalo bi da se ostvaruje obaveza države i lokalne samouprave da izdvaja deo novca poreskih obveznika za javno informisanje, ali bez direktnog uticaja na novinare i medijske sadržaje.

Koliko je do sada bilo raspisanih konkursa za projektno sufinasiranje medijskih sadržaja od interesa za javnost?

Da li su teme konkursa od javnog interesa za lokalne zajednice?

Primeri dobre i loše prakse u primeni Zakona o informisanju i medijima

Šta bi u narednom periodu trebalo menjati u Zakonu?

Samo su neka od pitanja na koje će učesnici u debati pokušati da daju odgovore.

Ova diskusija je prva od pet javnih događaja koji će biti organizovani u okviru perojekta Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji koji finansira Britanska ambasada u Beogradu, a čiji je cilj doprinos

Unapređenju medijskog zakonodavsta kros monitoring i evaluaciju projektnog sufinasiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost u Srbiji.

Koalicija medijskih i novinarskih udruženja je neformalno parnerstvo pet organizacija koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Poslovno udruženje asocijacije lokalnih nezavisnih medija (Lokal Pres) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

KO:     Svetorar Raković, generalni sekretar NUNS – a

Petar Jeremić, predsednik Izvršnog odbora UNS – a

Milorad Tadić, predsednik ANEM – a

Snežana Milošević, generalna sekretarka PU ‘’Lokal pres’’

ŠTA:    Javna diskusija Projektno sufinasiranje medijskih sadržaja od interesa za javnost

KADA: Sreda, 16. decembra 2015, 13:00 časova

GDE:   Sala 3 hotela “Kragujevac”, Kralja Petra I 18, Kragujevac