Jačanje kapaciteta lokalnih medija 2022-2024

Dvogodišnji projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih medija 2022-2024“   se realizuje uz finansijsku podršku NED. Ovim projektom se promoviše sloboda udruživanja, podržava sloboda informisanja  nezavisnih medija i  doprinosi jačanju demokratskih ideja i vrednosti u malim lokalnim zajednicama. Jačanjem profesionalnih kapaciteta lokalnih medija i njihovog znanja i veština, doprinosi se kvalitetu informisanja na lokalnom nivou i širi uticaj lokalnih medija.

Tokom realizacije ovog projekta planirane su aktivnosti:

* Pravna podrška članstvu u PU “Lokal pres“ tokom 24 meseca.

* Organizacija dva događaja – godišnja  izborna Skupština 2022. godine  i jednodnevna redovna Skupština 2023. godine

* Dva okrugla stola o aktuelnim temama u svetu medija

* Istraživanje o pritiscima na lokalne medije

* Formiranje baze fotografija za potrebe članstva

* Organizacija jednodnevne radionice o autorskim pravima

* Organizovanje tri vebinara u cilju jačanja kapaciteta članova

* Kreiranje medijskog sadržaja u 10 lokalnih zajednica koji će se baviti aktuelnim pitanjima  lokalnih sredina obezbeđujući značajno učešće mladih sagovornika u ovim tekstovima.