Jačanje kapaciteta lokalnih medija 2020 – 2022

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija „Local Press“  uz podršku National Endowment for Democracy sprovodi u periodu 2020 – 2022 projekat podrške održivosti nezavisnih lokalnih i regionalnih medija u Srbiji.

Realizacijom svojih projektnih aktivnosti udruženje promoviše slobodu udruživanja, podržava slobodu informisanja i nezavisne medije i na taj način doprinosi jačanju demokratskih ideja i vrednosti u malim lokalnim zajednicama. Takođe, jačanjem profesionalnih kapaciteta lokalnih medija i njihovih znanja i veština, udruženje doprinosi kvalitetu informacija na lokalnom nivou i širi uticaj lokalnih medija.

Projekat: „Jačanje kapaciteta lokalnih medija 2020-2022“ podrazumeva realizaciju sledećih aktivnosti u periodu 2020-2022:

1) Pravnu podršku članstvu u Local Press-u tokom 24 meseca

2) Organizaciju dva događaja – Godišnja skupština 2020. godine obeležiće 25 godina postojanja Local Press-a, a druga manifestacija je redovna Skupština 2021. godine

3) Dva okrugla stola sa lokalnim medijima o aktuelnim temama u svetu medija

4) Dve godišnje ankete o pritiscima na lokalne medije koje uključuju konkretne primere

5) Uspostavljanje obrazovne mrežne platforme za članove

6) Stvaranje medijskog sadržaja od strane medijskih stručnjaka vezano za održivost i izgradnju kapaciteta lokalnih medija u Srbiji