Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  “Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija“ zasnovan je na potrebama koje su članice PU “Lokal pres“ / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari.

Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera da se:

  • osposobe i primene praksu i znanje iz oblasti kriznog menadžmenta na dvodnevnoj radionici sa nazivom “Krizni menadžment u lokalnim medijima“. Kako smanjiti rizike, kako poslovati i na šta se osloniti u kriznim situacijama i kako prevazići probleme proistekle iz nelikvidnsti su vrlo važna pitanja već duži vremenski period. Primeri dobre prakse biće ponuđeni kao modeli za prevazilaženje pojedinih tekućih problema. Bez stabilnih i održivih lokalnih medija nema kvalitetnog izveštavanja na lokalu niti zadovoljavajućeg ostvarivanja javnog interesa.
  • upoznaju sa svim fazama projektnog ciklusa i narativnim i finansijskim izveštavanjem radi kvalitetne implementacije Zakona o informisanju i medijima, putem jednodnevne radionice pod nazivom “Projektni ciklus i izveštavanje“. Na taj način omogućiće stručnim službama Ministarstva kulture i informisanja kao i eksternim stručnim evaluatorima da kvalitetnije obavljaju svoje zadatke. Tako se smanjuju moguće greške i rizik da aktivnosti i sredstva koja su dobijena za realizaciju projekata ne budu opravdana na pravi način.
  • kvalitetnoj obuci novinara za poslove fotoreportera – tehnike snimanja, struktura fotografije, obrada u fotošopu, kadriranje i čuvanje putem trodnevne radionice “Fotografija u medijima –set znanja i veština“. Takođe, u okviru ove radionice angažovaćemo i advokata da prisutnim novinarima ukaže na pravne odredbe Zakona o autorskim pravima, posledicama i sudskim procesima koji se već vode u pojedinim slučajevima. Ova radionica podrazumeva i praktičan rad na terenu uz mentorstvo predavača, kao i sugestije o dobrim i lošim aspektima fotografija koje budu snimljene za vreme održavanja radionice.

Projekat se ralizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Tekstovi napisani u okviru projekta: