Izbor zanimanja temelj budućnosti

KARIJERNO OBRAZOVANjE ROMSKE DECE U OŠ DUBRAVA

Izbor zanimanja temelj budućnosti

Osnovnoj školi “Dubrava” u knjaževačkoj opštini pripada 50 seoskih naselja. Škola danas ima 629 učenika raspoređenih u 37 odeljenja. U sastavu ove škole su dve, nekada samostalne, škole u Minićevu i Kalni i još 4 izdvojena odeljenja za niže razrede u selima – Donja Kamenica, Donje Zuniče, Gornje Zuniče .

U matičnoj školi u Knjaževcu i isturenim odelenjima u Minićevu i Kalni svako deseto dete pripada nekoj od manjinskih grupa. To je jadn od razloga što škola koja ulaže velike napore u radu sa decom  ugroženih grupa realizujući različite projekte kako bi deci iz Romske i ostalih manjinskih zajednica omogućila kvalitetno obrazovanje uvažavajući njihove specifične potrebe.

“Zajedno ka srednjoj školi- Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu” jedan je od takvih projekata. Po rečima pedagoga škole Sonje Radivojević, kroz ovaj projekat karijernog vođenja deca ugroženih grupa  se dodatno edukuju i usmeravaju ka izboru budućeg zaniimanja i izboru srednje škole nakon završenog osnovnog obrazovanja.

”Kroz obrzovni rad i različite aktivnosti deca ugroženih grupa posećuju proizvodna i uslužna preduzeća u opštini upoznajući se sa njihovim proizvodnim aktivnostima. Deca  romske nacionalnosti spremaju se za  završni ispit u oblasti profesionalne orijentacije i izbora zanimanja, kroz odnos sa lokalnom zajednicom i srednjim školama, kroz različite aktivnosti vezane za obrazovni rad i kroz redovne kontakte sa porodicama” – ističe Sonja Radivojević.

Osnovni zadatak projekta, čija je realizacija počela ove I trajaće do 2019. Godine, je podsticanje karijernog vođenja i savetovanja učenika, kao i pružanje podrške đacima da formiraju realniju sliku o svojim sposobnostima, osobinama ličnosti, interesovanjima.

“Neophodno je da učenike pripremi da u odnosu na sadržaj, uslove i zahteve pojedinih obrazovnih profila i zanimanja što uspešnije planiraju svoj profesionalni razvoj. Tokom školske godine u školi je organizovan kontinuirani rad na profesionalnoj orijentaciji kroz niz sadržaja “ – kaže naša sagovornica.

Upoznavanje, praćenje i posticanje razvoja individualnih karakteristika ličnosti značajnih za usmeravanje njihovog profesionalnog razvoja i podsticanje da i sami svesno doprinose sopstvenom profesionalnom razvoju.

Ovaj deo pored članova tima za karijerno vođenje, obavljali su pedagog i psiholog, razredne starešine, nastavnici koji drže dopunsku nastavu i sekcije i na časovima vežbi a poseban doprinos daju pedagoški asistenti.

Projekat „Zajedno ka srednjoj školi“ sprovodi se  u 10 izabranih osnovnih škola na teritoriji Srbije. Inicijativa za pokretanje ovog projekta imala je uporište u podacima koji ukazuju da je obuhvat obrazovanjem dece iz osetljivih grupa srednjoškolskog uzrasta u Republici Srbiji  daleko manji od dece iz opšte populacije (89,1% za razliku od 21,6% romske dece) i da je period tranzicije ka višim nivoima obrazovanja posebno osetljiv za učenike sa nižim akademskim postignućima i nižeg socio-ekonomskog statusa.

Razne studije pokazuju da se osobe koje napuste školovanje, te ne steknu srednjoškolsko obrazovanje, lakše nađu u „začaranom krugu” socijalne isključenosti i siromaštva, teže nalaze posao i nedostaje im sredstava za vlastito izdržavanje, imaju trostruko veću mogućnost da budu nezaposlene i dvostruko veće izglede da se nađu ispod granice kojom se definiše siromaštvo.

Osim što umnogome utiče na život pojedinca,  nedostatak  obrazovanja  ima  i  negativan  uticaj  na  širem  socijalnom  planu u smislu smanjenih budžetskih prihoda od poreza i povećanja izdataka za zbrinjavanje socijalno ugroženih te se tako podržavanjem viših stepena obrazovanja, povećava socijalna kohezija, smanjuje opšte siromaštvo i podiže nivo ljudskog kapitala.

Projekat “Zajedno ka srednjoj školi” zajednički realizuju Dečija fondacija Pestaloci (Pestalozzi Children’s Foundation) i Centar za obrazovne politike, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

http://www.romski.net/srb/izbor-zanimanja-temelj-buducnosti/