Istraživanje o pritiscima na lokalne medije u periodu od jula 2022. do maja 2024.

Istraživanje ima za cilj da sagleda i analizira oblike i izvore sistemskih i individualnih pritisaka na lokalne medije koje su članice “Lokal presa” – imale u periodu od jula 2022. do maja 2024. godine, definišući njihov položaj i političku i društvenu atmosferu u kojoj deluju. Istraživanje koje je pred vama zapravo je nastavak ranijih istraživanja “Lokal presa” koje su objavljeni u junu 2017, decembru 2018, decembru 2019. i junu 2021. godine, i sadrži segmente u kojima se kroz uporednu analizu prepoznaju promene, pogoršanja ili poboljšanja položaja lokalnih medija u dužem vremenskom periodu.

 

Istraživanju možete pristupiti ovde.

 

 

Ova publikacija objavljena je uz podršku National Endowment for Democracy. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna organizacija Lokal pres i ta sadržina ne održava nužno stavove donatora.