Istraživanje o pritiscima na lokalne medije i novinare lokalnih medija 2017.

U 2017. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders.

 

Tokom projekta planirane su aktivnosti:

  1. Zastupanja članica u sudskim procesima
  2. Edukacija urednika i novinara na temu primene Zakona o javnom informisanju i medijima
  3. Monitoring primene novinarskog kodeksa među članstvom
  4. Zagovaranja interesa lokalnih medija kroz doprinos uspostavljanja nove medijske strategije za period 2016-2020.

 

⇒ Istraživanje o pritiscima na lokalne medije i novinare lokalnih medija (PDF)