Istraživanje o primeni Zakona o javnom informisanju i medijima u lokalnim sredinama sa posebnim osvrtom na projektno sufinansiranje

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders.

 

Tokom projekta  planirane su aktivnosti:

  • Zastupanja članica u sudskim procesima
  • Istraživanje na temu primene medijskih zakona na lokalne medije sa posebnim osvrtom na projektno sufinansiranje na lokalu
  • Istraživanje o administrativnim pritiscima na lokalne medije
  • Edukacija urednika i novinara na temu primene Zakona o javnom informisanju i medijima
  • Monitoring primene novinarskog kodeksa među članstvom
  • Zagovaranja interesa lokalnih medija kroz doprinos uspostavljanja nove medijske strategije za period 2016-2020.

 

Istraživanje o pritiscima na lokalne medije – 2018 (PDF)

Istraživanje o primeni Zakona o javnom informisanju i medijima u lokalnim sredinama sa posebnim osvrtom na projektno sufinansiranje (PDF)