Inicijativa za zaštitu prava lista “Svetlost“

Povodom
izrečene naknade štete od 600.000,00 dinara Asocijacija nezavisnih lokalnih
medija uputila je Ministarstvu pravde RS inicijativu za zaštitu prava ovog
lista i izrazilo protest zbog ponašanja sudskih organa u Kragujevcu ocenjujući
da je to još jedan od pritisaka na lokalne medije

Ministarstvu
pravde Republike Srbije

Inicijativa
za zaštitu prava lista  “Svetlost“

Početkom
oktobra od strane Okružnog suda u Kragujevcu izrečena je naknada štete u visini
od 600.000,00 dinara  za uvredu
časti  privatne tužilje koja je ujedno i
sudija Okružnog suda u Kragujevcu.

Predmet
spora bilo je pismo gradjana koje je objavljeno u listu “Svetlost“ bez ikakve
ispravke u integralnom obliku u pismima čitalaca a ticalo se zamerki na rad
tužilje. Tužilja je po Zakonu o javnom informisanju tužila list “Svetlost“ zaobilazeći
i neulazeći u istinitost tvrdnji koje je gradjanin izneo. Zaboravljajući pri
tome na Ustavno pravo gradjana da slobodno iznesu svoje lične stavove, slobodu
izražavanja misli, informacija i mišljenja.

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija
"Local press" najoštrije protestvuje zbog ovakvog ponašanja sudskih
organa koji su svojim postupcima najozbiljnije ugrozili elementarne medijske
slobode i  slobode gradjana da iznesu
svoje stavove u pismima čitalaca javno.

Procenjujemo
da ovakvo ponašanje suda u Kragujevcu i slobodno sudijsko uverenje iskazano
kroz usmeno izrečenu presudu očigledno ima za cilj zastrašivanje novinara a i
gradjana da javno upute primedbe na njihov rad.

Asocijacija
nezavisnih lokalnih medija "Local press" upozorava da ovakvi
slučajevi u praksi mogu doprineti potpunom medijskom mraku i gašenju lokalnih
novina koje su najbliže gradjanima.

Stoga
Vas molimo da u skladu sa Vašim ovlašćenjima 
pokrenete postupak za zaštitu interesa  kragujevačke  “Svetlosti“ i njenog glavnog i odgovornog
urednika i obavestite nas o ishodu. Na taj način zaštitićete i interese ostalih
lokalnih novina .

 

Vladan
Filipčev
predsednik Asocijacije nezavisnih lokalnih medija "Local
press"