Informisanje mladih je medijska investicija za budućnost

Urednici  i novinari iz Šapca,  Sremske Mitrovice i Rume  imali su priliku da se upoznaju sa projektom Young media i čuju uspešne priče o kreiranju sadržaja za mlade iz regiona na radionici  „Kako privući mladu publiku“  koja je održana 3. decembra u Šapcu.

Učesnici radionice su se složili da mlade niko ne shvata ozbiljno kao ciljnu grupu i da je to jedan od glavnih razloga što su tako malo zastupljeni u sadržajima tradicionalnih medija.  Sa druge strane mladi imaju drugačije kanale informisanosti koji se razlikuju od tradicionalnih načina pa to od samih medija zahteva da se dodatno prilagođavaju.

Međutim, mladi u lokalnim sredinama su zainteresovani da kreiraju medijski sadržaj i uključe se u informisanje u lokalnim sredinama. To su pokazala istraživanja koja su sprovedena od strane PU “Lokal pres“ u protekloj godini.

Pored pomenutog istraživanja  na radionici je predstavljeno i istraživanje KOMS o informisanosti mladih i njihovim potrebama u Srbiji.

Radionicu su realizovale Tanja Trifković, urednica “Glasa Podrinja“ i Sofija Belotić, novinarka “Sremskih novina“. Projekat Young media realizuju  PU “Lokal pres“, DW Akademija, KOMS i Asocijacija medija.