Ministarsvo omladine i sporta podržalo inicijativu „ZA sadržaje za mlade“

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije podržalo je zagovaračku inicajtivu „ZA sadržaje za mlade“ koju sprovodi Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“.

– Ministarstvo omladine i sporta podržava inicijative čijom realizacijom će se stvoriti uslovi da se kreiraju medijski sadržaji za mlade, kojima će se poboljšati sistem informisanja i znanja o mladima i omladinskoj politici, podizanju znanja šire javnosti o položaju i specifičnim interesima različitih grupa mladih u brojnim oblastima, kampanjama čiji je cilj veća informisanost mladih i njihova uključenost u lokalne zajednice, navodi se u pismu podrške.

Inicijativu PU „Lokal pres“ da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade, ranije je podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja.

– Podrška oba ministarstva za nas je vrlo značajna, jer zagovaračka inicijativa koju smo pokrenuli treba da doprinese i unapređenju informisanja i položaja mladih u lokalnim zajednicama. Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja. Međutim, vrlo mali procenat tog novca odlazi na informisanje mladih, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Analiza PU „Lokal pres“ pokazala je da su 10 gradova i opština za dve godine kroz konkurse raspodelili ukupno 283.392.000 dinara, a da je tek 5,67 % tih sredstava bilo namenjeno informisanju mladih

Statistika pokazuje da mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mitrovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja).

Inače, od 10 posmatranih gradova i opština 6 ima važeći lokalni akcioni plan za mlade (Bor, Loznica, Kruševac, Raška, Šabac i Vrnjačka Banja), dve su u procesu usvajanja novog (Čačak i Sremska Mitrovica), dok dve lokalne samouprave nikada nisu usvojile ovaj dokument (Kraljevo i Varvarin).

– Podatke do kojih smo došli predstavićemo lokalnim samoupravama uz podršku mladih iz lokalnih sredina. Naša ideja je da deo sredstva koje gradovi i opštne već izdvajaju za informisanje usmere na kreiranje sadržaja za mlade. PU „Lokal pres“ u tome može da im pruži kompletnu podršku, kako u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Snežana Milošević.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Pismo podrške – Ministarstvo omladine i sporta